Orari di visite guidate

Istanbul E-pass include visite guidate. Pianificate a vostra visita per e visite guidate cù u calendariu quì sottu.

LUNI

09:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
09:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
09:00 - Moschea Blu & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
10:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
10:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
11:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
11:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
11:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
12:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
12:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
13:45 - Palazzu Topkapi (60') (T)
14:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
14:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
14:45 - Palazzu Topkapi (60') (T)
15:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
15:30 - Palazzu Topkapi (60') (T)
16:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
16:45 - Grand Bazar (30') (C)
16:45 - Cisterna Basilica (25') (D)

MARTI

09:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
09:00 - Moschea Blu & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
10:00 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
10:15 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
10:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
10:45 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
11:30 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
12:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
13:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
13:30 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
14:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
14:30 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
14:45 - Moschea Blu & Hippodrome (25')(D)
15:30 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
16:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
16:00 - Spice Bazaar & Rustempasha (45´)(S)
16:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
17:00 - Grand Bazar (30') (C)

MERCREDI

09:00 - Cisterna Basilica (30') (D)
09:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
09:00 - Moschea Blu & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
09:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
10:00 - Cisterna Basilica (30') (D)
10:15 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
10:45 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
11:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
11:00 - Cisterna Basilica (30') (D)
11:00 - Moschea Blu & Hippodrome (25')(D)
12:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
12:00 - Grand Bazar (30') (C)
13:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
13:30 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
14:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
14:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
14:30 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
15:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
15:30 - Palazzu Topkapi (60') (T)
15:30 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
16:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
16:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
16:45 - Cisterna Basilica (25') (D)

GIOVEDI
09:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
09:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
09:00 - Moschea Blu & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
09:00 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
10:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
10:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
10:15 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
10:45 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
11:00 - Moschea Blu & Hippodrome (25')(D)
11:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
11:15 - Palazzu Topkapi (60') (T)
12:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
12:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
12:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
13:15 - Palazzu Topkapi (60') (T)
13:30 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
13:45 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
14:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
14:15 - Palazzu Topkapi (60') (T)
14:45 - Palazzu Topkapi (60') (T)
15:15 - Cisterna Basilica (25') (D)
15:30 - Palazzu Topkapi (60') (T)
15:30 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
15:45 - Cisterna Basilica (25') (D)
16:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
16:30 - Grand Bazar (30') (C)
16:45 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)

VENREDI

09:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
09:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
09:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
09:00 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
09:30 - Spice Bazaar & Rustempasha (45´)(S)
09:45 - Cisterna Basilica (25') (D)
10:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
10:45 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
10:45 - Palazzu Topkapi (60') (T)
10:45 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
11:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
11:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
12:00 - Grand Bazar (30') (C)
12:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
12:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
13:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
13:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
13:30 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
13:45 - Palazzu Topkapi (60') (T)
14:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
14:30 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
14:30 - Palazzu Topkapi (60') (T)
15:00 - Moschea Blu & Hippodrome (25')(D)
15:30 - Palazzu Topkapi (60') (T)
15:30 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
15:45 - Cisterna Basilica (25') (D)
16:30 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30')(D)
16:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
16:30 - Grand Bazar (30') (C)

SABATI
09:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
09:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
09:00 - Moschea Blu & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
09:00 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
10:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
10:00 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
10:15 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
10:15 - Palazzu Topkapi (60') (T)
10:45 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
11:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
11:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
11:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
12:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
12:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
12:00 - Grand Bazar (30') (C)
13:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
13:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
13:30 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
13:45 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
13:45 - Palazzu Topkapi (60') (T)
14:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
14:30 - Moschea Blu & Hippodrome (25')(D)
15:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
15:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
15:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
15:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
15:30 - Palazzu Topkapi (60') (T)
15:30 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
16:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
16:30 - Grand Bazar (30') (C)
16:30 - Spice Bazaar & Rustempasha (45´)(S)
17:00 - Cisterna Basilica (25') (D)

DUMENICA
09:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
09:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
09:00 - Moschea Blu & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
09:00 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
10:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
10:00 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
10:15 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
10:15 - Palazzu Topkapi (60') (T)
10:45 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
11:00 - Hagia Sophia (Visita Esterna) (30') (D)
11:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
11:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
12:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
12:00 - Spice Bazaar & Rustempasha (45´)(S)
12:00 - Palazzu Topkapi (60') (T)
12:00 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
13:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
13:30 - Palazzu Topkapi (60') (T)
13:30 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
13:45 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30') (D)
14:15 - Cisterna Basilica (25') (D)
14:30 - Palazzu Topkapi (60') (T)
15:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
15:00 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30')(D)
15:30 - Palazzu Topkapi (60') (T)
15:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
15:30 - Palazzu Dolmabahçe (60') (P)
16:00 - Cisterna Basilica (25') (D)
16:30 - Santa Sofia (Visita Esterna) (30')(D)
16:30 - Cisterna Basilica (25') (D)
16:30 - Spice Bazaar & Rustempasha (45´)(S)
17:00 - Cisterna Basilica (25') (D)

NOTE IMPORTANTI

  • A nostra guida hà da tene un biancu Istanbul E-pass bandiera à i punti di scontru.
  • Ingressu à Cisterna Basilica, Palazzu Topkapi, e Palazzu di Dolmabahce pò esse fattu solu cù a nostra guida perchè sti musei ùn anu micca un sistema di bigliettu in linea. I biglietti gratuiti seranu furniti da a nostra guida.
  • Hagia Sophia Tour hè urganizatu solu visita esterna. A causa di a nova regulazione da u Ministeru Turcu di Cultura è Turismu, per i visitori stranieri solu u sicondu pianu pò esse visitatu cù una tarifa addiziale chì hè 25 Euros. U pianu principale hè apertu solu per i citadini turchi per pricà. U nostru tour finisce à a biglietteria di Hagia Sophia, i biglietti sò dispunibuli per cumprà direttamente à l'entrata.

PUNTI DI SCONTO

(D)- Davanti à u Busforus (Double Decker Bus) Stop Sign Attraversu Hagia Sophia Cliccate per Google Map View.
(T)- Fronte di a Fontana di Ahmed III attraversu a Porta Principale di u Palazzu Topkapi Cliccate per Google Map View.
(P)- Davanti à a Torre di l'Orologio di u Palazzu Dolmabahce, dopu a verificazione di sicurità. Cliccate per Google Map View.
(C)- Fronte di a Culonna di Cemberlitas accantu à a Stazione di Tram Cemberlitas Cliccate per Google Map View.
(S)- Davanti à l'entrata principale di Spice Bazaar Cliccate per Google Map View.